Termeni și condiții

1. DISPOZIȚII GENERALE

Prin prezenta se stabilesc condițiile de vânzare a produselor din magazinul on-line www.herbagen.ro, proprietatea S.C. GENMAR COSMETICS SRL, societate comercială legal înființată conform legilor române, cu sediul în BUCUREȘTI Str.Doina Nr.2 Sect 5 București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/463/1994, CUI RO5126183, capital social 100.00 RON, având contul bancar nr. RO39 RNCB 0090 0005 0761 0001, deschis la B.C.R. – LIPSCANI, tel. +4 021/423-22-15 ; +4 0727-277-833.

Înregistrarea unei comenzi, implică acceptarea de către Dumneavoastră a prezenților termeni și condiții și a utilizării adresei de poștă electronică (e-mail) ca tehnică de comunicare la distanță. Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a tuturor termenilor și condițiilor. Ne asumăm dreptul de a face modificări ale acestor prevederi fără nici o notificare prealabilă. Sunteți de acord și acceptați că, fără nici o notificare prealabilă, putem șterge sau adauga orice informație pe site sau întrerupe orice activitate pe site, iar în cazul în care se fac referiri la alte site-uri nu garantăm și/sau nu confirmăm sub nici o formă tipul de informație pe care îl veți găsi pe aceste site-uri. Rămâne la aprecierea dumneavoastră dacă vizitați sau nu aceste site-uri sau luați sau nu în considerare informația găsită acolo.

 

2. PRODUSE

Magazinul on-line www.herbagen.ro este specializat în comercializarea de produse cosmetice ce conțin ingrediente de origine naturală și bio, către orice persoană fizică, română sau străină, care a împlinit vârsta de 18 ani.

Pentru fiecare dintre produsele postate pe site-ul menționat, S.C. GENMAR COSMETICS SRL se obligă să afișeze toate caracteristicile esențiale ale acestora, care să permită cumpărătorului o identificare, comparare și o alegere corectă. S.C. GENMAR COSMETICS SRL. își rezervă dreptul de a modifică fără preaviz caracteristicile produselor afișate. Imaginile publicate pe site au titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi uneori de imaginile prezentate.

Produsele comercializate respectă legislația română în vigoare. S.C GENMAR COSMETICS SRL. nu poate fi considerată responsabilă pentru utilizarea necorespunzătoare a produselor comandate.

 

3. TERMENUL DE VALABILITATE

Termenul de valabilitate al produselor comercializate de către S.C. GENMAR COSMETICS SRL prin intermediul site-ului, este cel dat și inscripționat pe ambalajul fiecărui produs.

 

4. OBLIGAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ DE ÎNREGISTRARE

Pentru a cumpăra produse de pe site-ul herbagen.ro va trebui să acceptați termenii și condițiile prezente, să vă creați un cont și apoi să comandați produsul/produsele dorite, prin parcurgerea următoarelor etape:

Alegerea produselor dorite, folosind butonul „Adaugă în coș” disponibil în dreptul fiecărui produs. După finalizarea listei de cumpărături, se poate pre-vizualiza și modifică comanda apăsând butonul „Cos de cumpărături”;

Verificarea detaliilor comenzii: pentru finalizarea cu succes a comenzii, trebuie menționate detalii utile, precum nume, prenume, telefon, e-mail, adresă de livrare și modalitatea de plată (ramburs, cont bancar, cârd online, etc)

Plasarea comenzii. După apăsarea butonului „Trimite comanda” produsele, adresa de livrare și modalitatea de plată sunt verificate. Dacă toate datele sunt corecte, comânda urmează să fie procesată de către operatorii noștri. În cazul plății prin card bancar, veți fi direcționat în fereastra de plată.

Odată trimisă comanda, veți primi un mail pe adresa trecută în profilul de utilizator (care cuprinde confirmarea comenzii dumneavoastră, prețurile produselor comandate și detaliile privind livrarea). De asemenea, un reprezentant GENMAR vă va contacta telefonic în cel mai scurt timp pentru validarea finală a detaliilor comenzii.

 

5. CONDIȚII ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

Metodele sunt descrise în secțiunea „Plata”.

 

6. LIVRAREA

Procedura este descrisă în secțiunea „Livrare”.

 

7. DREPTUL DE DENUNȚARE UNILATERALĂ A CONTRACTULUI

Conform Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță:

Consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în termen de 10 zile lucrătoare, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor.

Notificarea se vă data, semna și trimite de către Dumneavoastră prin poștă la adresa: Str. Doină nr. 2 sector 5 București, în atenția Departamentului de vânzări. În situația menționată mai sus, Dumneavoastră veți returna, în termenul prevăzut mai sus, produsul cumpărat în ambalajul original, fără să prezinte nici o urmă de deteriorare sau uzură. Cheltuielile de expediție vor fi suportate de Dumneavoastră. Produsele trebuie returnate în ambalajul lor original la adresa Str Doină nr 2 sect 5 București de luni până vineri, între orele 9.00- 17.00

S.C. GENMAR COSMETICS SRL se obligă să restituie clientului sumele încasate pentru produsele returnate, în termen de maxim 30 de zile de la data denunțării de către Dumneavoastră a contractului, în cazul prevederile de mai sus au fost respectate.

Deschiderea ambalajelor individuale în care au fost livrate produsele comandate atrage după sine acceptarea comenzii.

 

8. LIMITELE RESPONSABILITĂȚII

S.C. GENMAR COSMETICS SRL nu poate fi responsabilă pentru neonorarea unei comenzi din cauze de forță majoră.

 

9. RECLAMAȚII

Reclamațiile dumneavoastră privind orice probleme legate de livrarea produselor comandate le puteți transmite la adresă București Str. Doină nr 2 sector 5, tel: 021 423 22 15 fax 021 423 36 31 precum și la adresa de e-mail cosmetics@genmar.ro

 

10. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC GENMAR COSMETICS SRL, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P cu numărul 1562 are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Prin furnizarea de către Dumneavoastră a următoarelor date cu caracter personal : e-mail, username, parolă, confirmare parolă, nume și prenume, adresa, telefon, Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată conform Legii 677/2001, declarați că vă dați consimțământul în mod expres și neechivoc, respectiv explicit, liber exprimat și informat, că datele Dumneavoastră cu caracter personal să intre în bază de date a societății SC GENMAR COSMETICS SRL și să fie prelucrate și folosite în viitor de către SC GENMAR COSMETICS SRL cu respectarea strictă a prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Toți cei care au furnizat următoarele date cu caracter personal au calitatea de persoană vizată, în accepțiunea Legii nr. 677/2001.

Scopurile colectării și prelucrării datelor Dumneavoastră cu caracter personal de către S.C. GENMAR COSMETICS SRL sunt:

Transmiterea prin e-mail de oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing prin activitatea desfășurată de SC GENMAR COSMETICS SRL, cu privire la produsele pe care societatea GENMAR COSMETICS SRL le comercializează, cu privire la campaniile și concursurile organizate de societatea GENMAR COSMETICS SRL, în cazul în care ați bifat căsuță „Abonează-te la newsletter” (dacă v-ați creat cont pe site-ul herbagen.ro), fără alte obligații sau plăți din partea S.C. GENMAR COSMETICS SRL. față de persoană dumneavoastră;

efectuarea de statistici interne, fără alte obligații sau plăți din partea SC GENMAR COSMETICS SRL. față de persoană dumneavoastră;
organizarea de concursuri și campanii publicitare cu premii;
comerț cu amănuntul prin corespondență (inclusiv comerț electronic), inclusiv confirmarea comenzii, expedierea produselor comandate către clienții săi, emiterea și comunicarea facturilor, înregistrarea facturilor și plăților în contabilitate și lămurirea oricăror aspecte legate de comandă, expediere și plată.

În cazul în care aveți creat cont pe site-ul www.herbagen.ro, S.C. GENMAR COSMETICS SRL va prelucra datele cu caracter personal furnizate de Dumneavoastră prin completarea formularului Cont nou (e-mail, username, parolă, confirmare parolă) pe perioada existenței contului Dumneavoastră , iar ulterior ștergerii contului Dumneavoastră, S.C. GENMAR COSMETICS SRL va transformă datele Dumneavoastră cu caracter personal (e-mail, username, parolă, confirmare parolă) în date anonime și le va prelucra în scopuri statistice interne, pe durata existenței societății.

Datele cu caracter personal privind nume și prenume, adresă, telefon, furnizate pentru efectuarea comenzii (cumpărarea de produse de pe site-ul herbagen.ro ) vor fi prelucrate de către S.C. GENMAR COSMETICS SRL pe perioadă prevăzută de lege pentru păstrarea înregistrărilor contabile privind comenzile și plățile efectuate de Dumneavoastră ce au că obiect produsele comandate de Dumneavoastră de pe site-ul herbagen.ro.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresă justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată societății SC GENMAR COSMETICS SRL și transmisă la adresă Str. Doină nr.2 sector 5 București.

Prin comanda efectuată Dumneavoastră vă exprimați acordul pentru dezvăluirea datelor Dumneavoastră cu caracter personal următorilor terți: eventualilor dobânditori ai site-ului herbagen.ro (prin vânzare -cumpărare sau alte forme de dobândire a site-ului), împuterniciților societății GENMAR COSMETICS SRL care vor prelucra datele cu caracter personal în numele și pe seamă S.C. GENMAR COSMETICS SRL cu respectarea dispozițiilor legii nr 677/2001, firmei de curierat URGENT CARGUS care va asigură livrarea, firmei de IT care se ocupă de funcționarea optimă a site-ului (în prezent este SC CONNECT MEDIA AGENCY SRL, care în viitor poate fi înlocuită cu o altă firmă conform opțiunii exclusive a societății GENMAR COSMETICS și pentru care se consideră că am primit acceptul Dumneavoastră prin efectuarea comenzii.)

 

11. JURISDICȚIE

Toate vânzările societății S.C. GENMAR COSMETICS SRL sunt considerate că având loc la adresa GENMAR COSMETICS din Str. Doină nr.2 sector 5 București, care constituie și locul unde obligația a luat naștere sau aceea a locului plătii. Orice litigiu apărut între clienți și S.C. GENMAR COSMETICS SRL se vor rezolvă pe cale amiabila. În cazul în care părțile nu au reușit să soluționeze litigiul pe cale amiabilă, acesta se va soluționa de instanțele judecătorești competențe.

 

12. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

Transferul dreptului de proprietate asupra produselor comandate de pe site-ul herbagen.ro se face la momentul încheierii contractului la distanță, respectiv la momentul primirii de către Dumneavoastră a mesajului de la operatorul nostru prin care va confirmăm comanda și stabilirii detaliilor legate de livrare. Locul încheierii contractului este la adresă societății GENMAR COSMETICS SRl din Str. Doina nr. 2 sector 5 București.

 

13. LEGISLAȚIA APLICABILĂ

Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic; Ordonanța Guvernului nr 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, republicată cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată; Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.